Aktuāli

Normatīvie Dokumenti

Par uzņēmumu

26.01.1999. ar Tukuma rajona Jaunpils pagasta padomes lēmumu , saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.un 21. pantu tika lemts par  Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma ” Jaunpils pagasta komunālā saimniecība” dibināšanu. 09.03.1999. uzņēmums tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Uzņēmuma darbības veids-elektroenerģija; gāzes, tvaika un karstā ūdens piegāde; ūdens ieguve, attīrīšana un sadale; notekūdeņu likvidēšana, attīrīšana u.tml. darbība.

Pašvaldības SIA “Jaunpils KS” ir izveidots 20.05.2004. pārveidojot Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmumu “Jaunpils pagasta komunālā saimniecība” (Jaunpils pagasta padomes  lēmums Nr.65 “BOPU “Jaunpils pagasta komunālā saimniecība” pārveidošana par pašvaldības SIA “Jaunpils KS” un statūtu apstiprināšanu”), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

LR uzņēmumu reģistrā PSIA “Jaunpils KS” reģistrēta 26.10.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

Uzņēmumu vada Jaunpils pagasta padomes pilnvarots valdes loceklis.

Pakalpojumi

Dzeramā ūdens ieguve un padeve

PSIA „Jaunpils KS” viens no  darbības pamatvirzieniem ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem. PSIA „Jaunpils KS” savu darbību, kas saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī.

Ūdensapgādi Jaunpils novadā nodrošina no pazemes ūdensgūtnēm.  Jaunpils novadā ir piecas ūdens atdzelžošanas stacijas, tās atrodas Jaunpilī, Levestē, Jurģos, Saulē un Viesatās. Kā arī Jaunpils novadā atrodas 4 ūdens ieguves avoti –  ūdensapgādes sistēmas , kuras atrodas Strutelē, Jaunsēžos, Baltiņos un Brandavās.

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

PSIA „Jaunpils KS” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana Jaunpils novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. PSIA „Jaunpils KS” savu darbību, kas saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu veic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī.

Jaunpils novadā ir divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas-Jaunpilī un Viesatās, kā arī piecas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas- Jaunpils centrā ,Levestē, Saulē, Jurģos un Viesatās.

Apkures pakalpojumu sniegšana

PSIA “Jaunpils KS” trešais darbības pamatvirziens ir siltumapgāde daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām.

Jaunpils novadā ir divas centralizētās katlu mājas- ar malku apkurināma katlu māja Levestē un ar dabas gāzi apkurināma  katlu māja Zītaros, kā arī četri autonomie apkures katli daudzdzīvokļu mājās “Rotas”, “Pērles”, “Saktas” un “Avoti” kuras tiek kurinātas ar dabas gāze.

Atkritumu savākšana

Atkritumu izvešanu nodrošina AAS “Piejūra”

Kontakti

PSIA “Jaunpils KS”

VRN LV 40003434765

Juridiskā adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Faktiskā adrese: “Valdnieki” , Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Valdes loceklis: Guntis Jubiņš, mob.29494254;e-pasts: guntis@jaunpilsks.lv; guntis.jubins@tukums.lv

Grāmatvede: Monta Skricka, tel. 25186822; e-pasts: gramatvediba@jaunpilsks.lv; monta.skricka@tukums.lv;

Uzskaites un grāmatvedības darbiniece, kasiere: Ilze Sedleniece,

tel. 25186822 e-pasts: psiajaunpilsks@gmail.com; ilze.sedleniece@tukums.lv

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40003434765 A/S Swedbank, Saņēmējs: Jaunpils KS Pašvaldības SIA Konta nr. LV79HABA0551015620348

Bojājumu gadījumā zvanīt vai ziņot WhatsApp uz tel. nr. 25186822

Darba laiks:

Pirmdienās: 08:00-18:00

Otrdienās: 08:00-17:00

Trešdienās : 08:00-17:00

Ceturtdienās: 08:00-17:00

Piektdienā: 08:00-16:00

Pārtraukums: 12:00 – 13:00

Maksājumus pieņem:

Pirmdienās: 09:00-17:00

Trešdienās: 09:00-16:00

Ceturtdienās: 09:00-16:00

Pārtraukums: 12:00-13:00

[contact-form-7 id=”197″ html_class=”cf7_custom_style_1″]

Dokumenti