Uzmanību

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !

 

Lūgums iedzīvotājiem mēneša ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus noziņot PSIA “JAUNPILS KS” grāmatvedībā līdz nākošā mēneša 7. datumam
Atgādinām, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri – par iepriekšējā mēneša patēriņu. Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa.

No Comments

Post A Comment