2019/2020.gada apkures sezonas tarifi

Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p.

lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures tarifi  :

Zītaru katla mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR)

Autonomās katlu mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.21 (ar PVN 0.24 EUR)

Levestes katla mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības:

– maksa par apkuri ar klienta piegādātu malku EUR 1.02 (ar PVN 1.1424 EUR)

– maksa par apkuri ar uzņēmuma malku EUR 1.47 (ar PVN 1.6464 EUR)

JAUNIE TARIFI STĀJAS SPĒKĀ AR 01.10.2019.

!!! Lūdzam parādsaistības apmaksāt līdz jaunās apkures sezonas sākumam.

No Comments

Post A Comment