2020/2021.g apkures sezonas tarifi.

2020.g/2021.g apkures tarifi paliek 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p.

lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  :

Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR)

Autonomās katlu mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.21 (ar PVN 0.24 EUR)

Levestes katla mājas tarifs –  pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības:

– maksa par apkuri ar klienta piegādātu malku EUR 1.02 (ar PVN 1.1424 EUR)

– maksa par apkuri ar uzņēmuma malku EUR 1.47 (ar PVN 1.6464 EUR)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.