2021/2022.gada apkures sezonas tarifi

2021/2022.g apkures tarifi paliek neimainīgi – 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p.

lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  :

Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR). Mainīgās apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības tiek aprēķināta pēc gāzes un elektrības patēriņa apkures sezonas mēnesī.

Autonomās katlu mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.21 (ar PVN 0.24 EUR). Mainīgās apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības tiek aprēķināta pēc gāzes un elektrības patēriņa apkures sezonas mēnesī.

Levestes katla mājas tarifs –  mainīgās apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības:

– maksa par apkuri ar klienta piegādātu malku EUR 1.02 (ar PVN 1.1424 EUR)

– maksa par apkuri ar uzņēmuma malku EUR 1.47 (ar PVN 1.6464 EUR)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.