2022./2023.gada apkures sezonas tarifs

2022.g/2023.g apkures tarifi 2022. gada 28. septembrī Tukuma novada Domes sēdes protokola Nr. 16, 5.p.

lēmumu apstiprinātie apkures tarifi  :

Zītaru katla mājas tarifs – 440.05 EUR/MWh

Autonomās katlu mājas tarifs – divdaļīgs tarifs, kuru veido fiksētā maksa 14.83 EUR/MWh, bez PVN (nemainīga visu gadu) un mainīgā maksa (par siltumenerģijas patēriņa pēc faktiski piestādītajiem rēķiniem par gāzi un elektrību)

Levestes katlu mājas tarifs – 71.26 EUR/MWh

No Comments

Post A Comment