Cenu aptauja “Sašķidrinātas naftas gāzes piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē”

PSIA “Jaunpils KS izsludina iepirkumu “Sašķidrinātas naftas gāzes piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē” Nolikums tiek izsniegts elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu). E-pasts saziņai: info@jaunpilsks.lv; tālr. 25186822; Kontaktpersonas: Valdes loceklis Guntis Jubiņš 29494254

No Comments

Post A Comment