2023./2024. gada apkures sezonas tarifi

Ar Tukuma novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu Nr. TND/23/539 apstiprināti 2023./2024. gada sezonas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi:

  • Levestes katlu māja (malka) – 53.92 EUR/MWh
  • Zītaru katlu māja (dabasgāze) – 101.75 EUR/MWh
  • Autonomās katlu mājas (Pērles, Rotas, Saktas, Avoti, Jaunkalni, Zemenīte, Ērģelnieki) – 87.29 EUR/MWh Tarifi stājas spēka no 2023./2024. gada apkures sezonas sākuma.

No Comments

Post A Comment