PSIA "Jaunpils KS" informē, ka sakarā ar ūdens sistēmas tīrīšanu laika posmā no 18.05.2021 -21.05.2021 Jaunpilī iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi!    Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! PSIA Jaunpils KS ...

2020.g/2021.g apkures tarifi paliek 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR) Autonomās katlu mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa...

Lūdzu aktualizēt PATĒRĒTĀJU SKAITU Jūsu mājsaimniecībā, kurā tiek saņemti PSIA Jaunpils KS sniegtie komunālie pakalpojumi, zvanot vai rakstot uz PSIA Jaunpils KS norādīto kontaktinformāciju. ...

     Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 7. datumam.      Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.      Aprēķins pēc...

Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs - ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR) Autonomās katlu mājas tarifs - ar šā gada...

15.02.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunos ūdenssaimniecības tarifus, kas stāsies spēkā 01.05.2018. 1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.90 EUR/kubikmetrs ( 1.09 ar PVN) 2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.01 EUR/kubikmetrs ( 1.22 ar PVN )  ...