Lūdzu aktualizēt PATĒRĒTĀJU SKAITU Jūsu mājsaimniecībā, kurā tiek saņemti PSIA Jaunpils KS sniegtie komunālie pakalpojumi, zvanot vai rakstot uz PSIA Jaunpils KS norādīto kontaktinformāciju. ...

     Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. datumam.      Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.      Aprēķins pēc mājas kopējā...

Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs - ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR) Autonomās katlu mājas tarifs - ar šā gada...

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !   Lūgums iedzīvotājiem mēneša ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus noziņot PSIA "JAUNPILS KS" grāmatvedībā līdz nākošā mēneša 7. datumam Atgādinām, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri - par iepriekšējā mēneša patēriņu. Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa....

15.02.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunos ūdenssaimniecības tarifus, kas stāsies spēkā 01.05.2018. 1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.90 EUR/kubikmetrs ( 1.09 ar PVN) 2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.01 EUR/kubikmetrs ( 1.22 ar PVN )  ...