Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1. novembra Tukuma novada Jaunpils un Viesatu pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,47 EUR/m3(bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,69 EUR/m3 (bez PVN). Tarifa izmaiņas ir saistītas ar...

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.septembra Tukuma novada Jaunpils un Viesatu pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,21 EUR/m3(bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,37 EUR/m3 (bez PVN). Udens_kanaliz.tarifs-no-01.09.2022Lejupielādēt * Patērētājiem lūgums par augustā patērēto...

2021/2022.g apkures tarifi paliek neimainīgi - 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR). Mainīgās apkures maksa par...

2020.g/2021.g apkures tarifi paliek 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR) Autonomās katlu mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa...

     Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 7. datumam.      Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.      Aprēķins pēc...

Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs - ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR) Autonomās katlu mājas tarifs - ar šā gada...

15.02.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunos ūdenssaimniecības tarifus, kas stāsies spēkā 01.05.2018. 1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.90 EUR/kubikmetrs ( 1.09 ar PVN) 2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.01 EUR/kubikmetrs ( 1.22 ar PVN )  ...