PSIA "Jaunpils KS izsludina iepirkumu "Sašķidrinātas naftas gāzes piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē" Nolikums tiek izsniegts elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu). E-pasts...

2022.g/2023.g apkures tarifi 2022. gada 28. septembrī Tukuma novada Domes sēdes protokola Nr. 16, 5.p. lēmumu apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – 440.05 EUR/MWh Autonomās katlu mājas tarifs - divdaļīgs tarifs, kuru veido fiksētā maksa 14.83 EUR/MWh, bez PVN (nemainīga visu gadu) un ...

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1. novembra Tukuma novada Jaunpils un Viesatu pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,47 EUR/m3(bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,69 EUR/m3 (bez PVN). Tarifa izmaiņas ir saistītas ar...

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.septembra Tukuma novada Jaunpils un Viesatu pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,21 EUR/m3(bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,37 EUR/m3 (bez PVN). Udens_kanaliz.tarifs-no-01.09.2022Lejupielādēt * Patērētājiem lūgums par augustā patērēto...

2021/2022.g apkures tarifi paliek neimainīgi - 2019.gada 29.augustā Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības EUR 0.19 (ar PVN 0.2128 EUR). Mainīgās apkures maksa par...